Slovensky English

O spoločnosti - Štrukturálne fondy

Obstarávanie 2021 - Prvotné spracovanie menej hodnotného a nadrozmerného dreva s maximálnym využitím automatizácie s cieľom zvýšenia jeho výťažnosti a koncovej realizačnej ceny finálnym opracovaním


Inovácia výrobného procesu hraneného reziva v spoločnosti DREVOP s.r.o.

Miesto realizácie projektu: DREVOP s.r.o., Dlhé nad Cirochou, Priemyselná 574, Dlhé nad Cirochou
Názov projektu: Inovácia výrobného procesu hraneného reziva v spoločnosti DREVOP s.r.o. Dlhé nad Cirochou
Hlavný cieľ projektu: Rozvoj inovačných aktivít v spoločnosti DREVOP, s.r.o. zameraných na posilnenie dlhodobej konkurencieschopnosti spoločnosti v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti a slabým rozvojom priemyslu
Opis projektu: Projekt je zameraný na podporu inteligentných inovácií prostredníctvom automatizácie výrobného procesu. Nové technológie výraznou mierou zefektívnia výrobný proces primárneho spracovania dreva v našej spoločnosti. Sú charakteristické vysokým stupňom automatizácie, čo povedie k zvýšeniu efektívnosti a účinnosti prevádzky pri rutinných, monotónnych, fyzicky intenzívnych, zdravie zaťažujúcich a na presnosť náročných úkonoch.

Modernizácia výroby zavedením progresívnych strojných technológií pri výrobe nábytku

Miesto realizácie projektu: Dlhé nad Cirochou 574, 06782 Dlhé nad Cirochou
Názov projektu: Modernizácia výroby zavedením progresívnych strojných technológií pri výrobe nábytku
Názov a sídlo prijímateľa: DREVOP, s.r.o., Dlhé nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou 574, 06782 Dlhé nad Cirochou
Realizácia projektu: 6/2015 – 8/2015
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk
Výška NFP: 277 159,50 EUR
Opis projektu: Vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja naša spoločnosť disponuje modernými inovatívnymi technológiami, ktoré nám umožňujú zvýšiť podiel finalizácie výroby, výrobnú kapacitu, produktivitu práce a zlepšujú kvalitu a efektivitu výroby, pracovné podmienky zamestnancov a umožňujú znižovať spotrebu energie a tvorbu odpadov. Nové technológie tak prispievajú k rastu celkovej konkurencieschopnosti našej spoločnosti.Verejná súťaž - Inovácia výrobného procesu hraneného reziva v spoločnosti Drevop s.r.o. Dlhé nad Cirochou

1992: Založenie spoločnosti.
1996: Produkcia 4500 m3 smrekového reziva mesačne na 4 rámových pílach.
1999: Zameranie na spracovanie listnatého dreva.
2002: Spracovanie 2500 m3 listnatého, 500 m3 ihličnatého dreva.
2005: Nákup 10 sušiarní Nardi zvyšuje sušiarenskú kapacitu na 800 m3.
2007: Výroba hotových nábytkových častí v spolupráci so spoločnosťou Kvist (Dánsko).
2008: Nová plne automatická cinkovacia linka na výrobu škárovky.